Double Glass

Insulated Glass


Διπλοί και Τριπλοί Υαλοπίνακες

 

Μεγαλύτερο μέρος στην επιφάνεια ενός ανοίγματος καταλαμβάνει η υάλωση. Είναι φυσικό λοιπόν τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον υαλοπίνακα, καθώς αυτός φέρει το βάρος πλήθους ιδιοτήτων και προδιαγραφών τα οποία επηρεάζουν ενεργά το ακίνητο. 

Θέματα και σημεία που ενδιαφέρουν στην κατασκευή ενός υαλοπίνακα:

 

α. Απόλυτη Σφράγιση

    Βασικό μέλημα κάθε κατασκευαστή υαλοπινάκων είναι η απόλυτη σφράγιση του διπλού υαλοπίνακα, καθώς η όποια διαροή μπορεί να προκαλέσει την είσοδο υγρασίας και κατ΄επέκταση ΄θόλωμα΄ των τζαμιών στην εσωτερική τους πλευρά. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε σε διπλή σφράγιση κάθε υαλοπίνακα, με 1η εσωτερική σφράγιση την εφαρμογή botyl  πάνω στο αλουμινάκι και κατόπιν στην 2η εξωτερική σφράγιση με κατάλληλες κόλλες κυρίως με κόλλα 2 συστατικών polysulfide sealant (κρύα κόλλα), μηδενίζοντας έτσι το ενδεχόμενο οποιαδήποτε έστω και απειροελάχιστης διαροής. 

      Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό CE ειδικά στο κομμάτι της σφράγισης υαλοπινάκων.  

 β. Ακρίβεια διαστάσεων Ευθηγράμμιση Κοπής

    Η ακρίβεια κοπής των υαλοπινάκων βασίζεται αποκλειστικά σχεδόν σε αυτόματους πάγκους κοπής (CNC) μηδενίζοντας έτσι τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους και επιτυγχάνοντας ένα τέλιο αποτέλεσμα στο κομμάτι αυτό. 

 

γ. Ευθηγράμμιση στην σύνθεση των υαλοπινάκων ('γώνιασμα')

    Ένα από τα προβλήματα που ταλαιπωρούσε τους κατασκευαστές κουφωμάτων ήταν η μη ορθή εφαρμογή των δύο (ή τριών) υαλοπινάκων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο τελικός υαλοπίνακας να εμφάνιζε προεξοχές ενώ οι τελικές του διαστάσεις να μην ήταν οι επιθυμητές. 

    Η αυτόματη γραμμή παραγωγής μας, διαθέτσι αυτόματη πρέσσα, η οποία ευθυγραμμίζει (γωνιάζει) απόλυτα τους υαλοπίνακες, είτε αυτοί είναι διπλοί είτε τριπλοί. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μεγάλες ειδικά διαστάσεις (200cm X 250cm κλπ)

δ. Συνολικό Πάχος Υαλοπίνακα

    Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει πλέον η απόσταση μεταξύ των δύο υαλώσεων (διάκενο), τόσο σε θέματα ηχομώνοσης, αλλά κυρίοτερο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης υαλοπίνακα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα διάφορετικά πάχη των υαλώσεων θα πρέπει να συνδυαστεί σε απόλυτη αρμονία και συνεργασία με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των κουφωμάτων αλλά και τις προδιαγραφές της σειράς της διέλασης αλουμινίου ή PVC.

    Με μεγάλη γκάμα στα αλουμινάκια που καθορίζουν το διάκενο, αλλά και με φροντίδα στην μελέτη της εκάστοτε παραγγελίας πριν την κατασκευή της, φροντίζουμε πάντα το τελικό αποτέλεσμα να πληρή στο έπακρο της ισχύοντες προδιαγραφές. 

 

ε. Καθαριότητα Υαλοπίνακα

    Όπως είναι φυσικό ένας υαλοπίνακας που καλύπτει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να είναι πεντακάθαρος και απαλαγμένος από κάθε εσωτερικό στίγμα. Ειδικότερα η μαλακή επίστρωση (Low-E) των ενεργειακών υαλοπινάκων απαιτεί ιδιαίτερα ευαίσθητους χειρισμούς στο θέμα του πλυσίματος των υαλοπινάκων πριν την οριστική σφράγισή τους. 

    Για το λόγο αυτό και τα πλυντήρια της γραμμής παραγωγής διαθέτουν ειδικές βούρτσες προορισμένες για την μαλακή επίστρωση ενώ ο χειρισμός των τζαμιών από το προσωπικό γίνεται πάντα με την χρήση ειδικών γαντιών προκειμένου να φτάσει στα χέρια σας το τελικό προιόν άθικτο από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη παρέμβαση.

 

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για θέματα παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Υαλοπίνακες Ασφαλείας (Laminated - Triplex)

Αν και κάποτε θεωρούνταν προνόμιο για λίγες περιπτώσεις, οι υαλοπίνακες ασφαλείας laminated και πιο ευρέως γνωστοί ως 'triplex', έχουμε καταφέρει να φέρουμε τα κόστη αυτών των υαλοπινάκων σε επίπεδα προσιτά πλέον για τον απλό καταναλωτή.

Η γκάμα των Υαλοπινάκων Ασφαλείας είναι μεγάλη. Ξεκινώντας από τον απλό 33.1 laminated υαλοπίνακα, και φτάνοντας σε αντιβανδαλικούς και αλεξίσφαιρούς υαλοπίνακες επιπέδου P7B και BR7S για ακραίες απαιτήσεις. 

Πέρα από την ασφάλεια που είναι πρωταρχικός ρόλος των υαλοπινάκων ασφαλείας, να τονίσουμε τον ευγεργετικό τους επίσης ρόλο σε θέματα ηχομώνοσης αλλά και την κατά 99,9% φιλτράρισμα της ακτινοβολίας UV του ήλιου.

Η εταιρεία μας, πέρα από το προσιτό κόστος των υαλοπινάκων αυτών, είναι σε θέση να συνδειάσει τους υαλοπίνακες αυτπύς σε διπλές και τριπλές υαλώσεις μαζί με ενεργειακούς υαλοπίνακες δίνοντας έτσι αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών.

 

Υαλώσεις για Υαλοπετάσματα και Αίθρια

Ειδικές απαιτήσεις για ενεργειακή θωράκιση, στατική αντοχή σε ανεμοπιέσεις, ηχομώνηση και βαθμός φωτοπερατότητας οδηγούν τους κατασκευαστές υαλοπετασμάτων σε ιδιαίτερα υψηλές και εξιδικευμένες λύσεις στον τομέα αυτό.

Η εταιρεία μας έχει τα κατάλληλα τμήματα που σε συνεργασία με τους μηχανικούς του έργου και θα καταλήξουν στην βέλτιση απο πλευράς μελέτης λύσης και το κυριότερο: να την εφαρμόσουν

 

Υαλώσεις για μπαλκόνια 

Ραγδαία αύξηση παρουσιοάζει η εμφάνιση του γυαλιού στην χρήση του ως προστατευτικό στα κάγκελα των μπαλκονιών. 

Ιδιαίτερα πολλά τα συστήματα και αντίστοιχα οι απαιτήσεις στο θέμα αυτό. Πρωτίστως σε θέματα ασφάλειας αλλά και σε θέματα αισθητικής. 

Καλύπτουμε όλη την γκάμα των εν κυκλοφορία συστημάτων προστευτικών μπαλκονιών, ενώ τα εξιδεικευμένα συνεργεία μας είναι σε θέση να προβούν στην ορθή τοποθέτηση τους.

 

Βιτρίνες Καταστημάτων - Υαλόπορτες - Γυάλινες 'φυσούνες'

Εξιδεικευμένα συνεργεία καλύπτουν κάθε συγχρονη ανάγκη κυρίως σε προσόψεις καταστημάτων, αλλά και εσωτερικούς χώρους καθώς το γυαλί έχει εισέλθει και στην σύγχρονη εσωτερική δόμηση ως ένα από τα βασικότερα υλικά. 

Υαλόθυρες και γυάλινες φυσούνες είναι σε θέση να κλείσουν έναν χώρο χωρίς από την άλλη να τον στερήσουν απο το φως αλλά και την θέα που υπάρχει. Ενώ το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι όταν ανοίγει είναι σαν να μην υπάρχει κάν 

 

 

UA-42773825-1