Παρακάτω οι κυριότεροι παράγοντες απόδοσης ενός υαλοπίνακα:

Ug value:

Αναφέρεται στην συνολική ενεργειακή απόδοση ενός τελιοποιημένου υαλοπίνακα. Ο δείκτης αυτός μετρά πόση ενέργεια (σε Watts) μπορεί να περάσει ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) με διαφορετικές θερμοκρασίες μεταξύ των δύο πλευρών εκφρασμένες σε βαθμούς Kelvin

Ug =  W/m²K

Έτσι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερες απώλειες υφιστάμεθα από την επιφάνειά μας. Σκοπός μας είναι η επίτευξη χαμηλότερου Ug στο δυνατόν καλύτερο κόστος. Κάτι που αποτελεί και στόχο της παραγωγικής διαδικασίας μας. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την απόδωση Ug στην εξέλιξη των υαλώσεων από τον μονό υαλοπίνακα (μονό τζάμι) έως τους διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες Low-E  τρίτης γενιάς με χρήση Argon 90%.

 

Υαλοπίνακας

Ug value = W/m2K

Μονός

5,8 W/m²K

Διπλός (απλός)

2,8 W/m²K

Διπλός σκληρής επίστρωσης

2,0 W/m²K

Διπλός Ενεργειακός μαλακής επίστρωσης Low-E με χρήση Argon 90%

1,0 W/m²K

Τριπλός Ενεργειακός μαλακής επίστρωσης Low-E με χρήση Argon 90%

0,5 W/m²K

UA-42773825-1