Ε:Πόσος καιρός χρειάζεται για να αντικατασταθεί ένα σπασμένο τζάμι;

A: Κατά μέσο όρο, η αντικατάσταση διαρκεί αρκετές ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντικατάσταση μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ημέρες και να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα προσωρινό παράθυρο.

UA-42773825-1