Μπορούμε να αναλάβουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που αφορούν το γυαλί σε καταστήματα, όπως γυάλινες φυσούνες, βιτρίνες, γυάλινες πόρτες. Ράφια καταστημάτων από γυαλί, διακοσμητικό γυαλί, διαχωριστικά γραφείων, μπαλκόνια αλλά και γενικότερα οποιαδήποτε εφαρμογή του γυαλιού

    

  Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα ή και διακοσμητή του έργου συζητάμε, από το στάδιο του σχεδιασμού ακόμη, τις βέλτιστες λύσεις στην κάθε περίπτωση βρίσκοντας τον καλύτερο συνδυασμό στην σχέση της λύσης και του κόστους αυτής.  Συζητάμε το χρονοδιάγραμμα του έργου με σκοπό τον συνδυασμό των εργασιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κομμάτια του έργου στο στάδιο της υλοποίησής του. 

Στόχος πάντα η απόλυτη τήρηση των απαιτήσων αλλά και χρονοδιαγραμμάτων του τελικού πελάτη.  

  

UA-42773825-1