Την τελευταία δεκαετία υπήρξε μια πολύ καλή αναβάθμιση όλων σχεδόν των τύπων κουφωμάτων τόσο με το PVC αλλά και με την εξέλιξη των θερμο-διακοπτόμενων σειρών αλουμινίου στο πλαίσιο της ενεργειακής φιλοσοφίας που διέπει πλέον τις κατασκευές κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Δυστυχώς όμως μόλις τα τελευταία τρία χρόνια ουσιαστικά δόθηκε βαρύτητα και στην ενεργειακή απόδοση των υαλοπινάκων που κατ’ ουσίαν καλύπτουν το 80%-90% των ανοιγμάτων και είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο έτσι ποσοστό της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου.

Έτσι στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης ενός ακινήτου, η αντικατάσταση των υαλοπινάκων από απλούς σε ενεργειακούς προσφέρει την μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση με το μικρότερο σχεδόν κόστος σε σύγκριση με άλλες βελτιώσεις. Πολλοί λοιπόν ιδιώτες προχωρούν στην απλή αντικατάσταση των υαλοπινάκων τους με ενεργειακούς Low-E 3ης γενιάς, απολαμβάνοντας πλέον τα οφέλη της νέας αυτής τεχνολογίας.

Η αντικατάσταση αυτή μπορεί να γίνει από εξιδεικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας, με ελάχιστη όχληση στο εσωτερικό της οικίας μέσα σε χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι μόλις 2- 3 ώρες. Φεύγοντας το συνεργείο μας απομακρύνει τους παλιούς υαλοπίνακες και αφήνει τον χώρο όπως ακριβώς τον βρήκε.  

UA-42773825-1